A Győri Geotermikus Rendszer kezdeti üzemeltetésének tapasztalatai

A PannErgy Nyrt. két tagvállalata az Arrabona Geotermia Kft. és a DD Energy Kft. 2015. november 24-én átadta a Győri Geotermikus Projektet. A rendszer fogyasztói próbaüzemének sikeres lezárását követve a Győri Geotermikus Rendszer megkezdte kereskedelmi üzemét 2015. december második hetében.

A PannErgy Csoport a geotermikus rendszerébe beérkező és azon keresztül haladó geotermikus fluidumon folyamatosan műszeres fizikai és kémiai vizsgálatokat, elemzéseket – az optimális működés érdekében beállításokat – végez. A geotermikus rezervoár, a kutak és a teljes geotermikus rendszer megismerése érdekében a fizikai paraméterek – hőmérséklet, kútfej nyomás, hozam, folyadékszint – folyamatosan mérésre és rögzítésre kerülnek. A geotermikus rendszerbe kötött kutak egyik sajátossága, hogy a kitermelt geotermikus fluidum mennyisége és minősége a rendszer „élő” volta miatt változhat. Az elmúlt időszakban a folyamatos üzemben elvégzett vízvizsgálati eredmények kimutatták, hogy a korábban tervezetthez képest a termelő kutak geotermikus fluidumának fizikai és kémia tulajdonságai a folyamatos kitermelés során jelentős változáson estek át.

A termálkutak a végleges állapotukat – fizikai, kémiai és hidraulikai szempontból egyaránt – hosszabb távú működésük során érik el, hiszen a tesztek alatt csupán 15-20.000 m3 folyadékot lehet tesztelés céljából kitermelni, míg 1 teljes hónap működés alatt több mint 100.000 m3 folyadék kerül kitermelésre és visszasajtolásra. A Győri Geotermikus Rendszer esetében a vízminőség változása és a fűtési időszak okozta maximális terhelés megkívánta a rendszerbe történő beavatkozást, és ezért a műszaki módosítások elvégzéséhez szükséges leállásokat.

A termelő kutak kútfej hőmérséklete a tesztek értékei alapján nem változott, átlagosan 101 ℃-ot ér el üzemelés közben. A termelő kutak jelenleg összesen 670-700 m3/h szabadkifolyású vízhozammal üzemelnek, amely érték a rendszer végleges beállítását, a rendszer tisztítását követően 800 m3/h szabadkifolyású vízhozamra fog várhatóan visszaemelkedni.

A visszasajtoló kutak nyelési kapacitása megfelelő volt ahhoz, hogy az összes kitermelésre került víz a tervezett üzemi körülmények között kerüljön visszasajtolásra. A szekunder keringtető rendszer a tervezettnek megfelelően, maximális üzembiztonsággal üzemelt. A fogyasztói végpontok a tervezettek szerint üzemeltek.

„A Győri Geotermikus Projekt sikeres átadását és próbaüzemét követve, az elmúlt hónapokban újabb jelentős, a geotermikus beruházásokhoz és üzemeltetéshez köthető tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak. A korábbi kompetenciáink kibővültek, hiszen a győri kútrendszer sajátosságából adódó, előre nem tervezhető kémiai és fizikai reakciók arra késztették műszaki kollégáinkat, hogy több, kiegészítő munkálatokat tartalmazó műszaki koncepciót is kidolgozzanak. A továbbiakban is szükséges a kitermelt víz minőségének analizálása annak érdekében, hogy még jobban követni és kezelni tudjuk a folyadék rendszer működésére gyakorolt hatását. A folyamatos üzem első hónapjainak hő értékesítése részben a beavatkozások, és ezért a műszaki módosítások elvégzéséhez szükséges leállások miatt egyelőre elmarad a tervezett mennyiségtől. A rendszer új körülményekhez való illesztésétől azt várjuk, hogy mihamarabb elérjük a korábban kitűzött hőértékesítési célszinteket. A PannErgy Csoport heteken belül összeállítja és kezdeményezi azt a fejlesztési beruházási programot, amelynek végrehajtása a Győri Geotermikus rendszer 1.050-1.100 m3/h termálvízhozam kapacitásának eléréséhez szükséges – nyilatkozta Bokorovics Balázs a PannErgy Nyrt. Igazgatótanács elnöke.

PannErgy Nyrt.

↓