A győri projekt bankhiteleinek refinanszírozására vonatkozó kötelező érvényű ajánlat elfogadása

A PannErgy Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a Győri Geotermikus Projektet megvalósító két tagvállalata, a DD Energy Kft. és az Arrabona Geotermia Kft. tulajdonosa támogató döntést hozott az egyik hazai kereskedelmi bank kötelező érvényű refinanszírozási ajánlatának elfogadására.

A refinanszírozandó hiteleket az EXIM Bank Zrt. nyújtotta a projekt beruházási időszakában, amikor csak egy speciális – magas kockázati profilt toleráló – finanszírozást célozhattak meg a hitelfelvevők. A hitelkondíciók a finanszírozás megkezdésekor illeszkedtek az EXIM Bank Zrt. azon egyik kiemelt küldetéséhez, hogy olyan projekteket segítsenek át banki projektfinanszírozással – a megvalósítás befejezése előtti időszakon – amelyeknek hagyományos kereskedelmi banki finanszírozása nehezen valósulhat meg. Az EXIM Bank stratégiai céljai közé tartozik még, hogy egy-egy projektet a kezdeti magasabb kockázatú időszakban finanszírozzon, és a beruházás előrehaladásával lehetőséget biztosítson a hitelfelvevőnek, és a piacon működő kereskedelmi bankoknak az adott, már érettebb projekttel kapcsolatos finanszírozási szerepvállalásra.

A Győri Geotermikus Projekt a megvalósulást követően bebizonyította, hogy alkalmas a konvencionálisabb, egyben kedvezőbb kondíciójú beruházás finanszírozás felállítására. A finanszírozás kérdéskörében a PannErgy több kereskedelmi bankkal folytatott tárgyalásokat, amelynek eredményeképpen olyan kötelező érvényű ajánlatot kapott, amelyet elvárásainak egy komplex döntéshozatali rendszer szerint megfelelőnek ítélt meg.

Az új finanszírozás összege megközelítőleg 7 milliárd forint, amely a meglévő hiteleken túl tartalmazza azt is, hogy idén a jelentősebb győri beruházások, többségében banki finanszírozásból valósuljanak meg.
A hitelcsomagból 1,5 milliárd forintban, míg a fennmaradó rész euróban lesz denominálva. A hitelcsomag kialakítás, illetve megosztás során a PannErgy igyekezett maximálisan illeszteni a hitelek devizakitettségét a vállalatcsoport konszolidált cash-flow szerkezetének devizális adottságaihoz, amellyel minél inkább fedezett pozíciót alakít ki.
Az új finanszírozás változó kamatbázisú. A refinanszírozás megközelítőleg 4 %-os kamatláb (azaz 400 bázispont) előnyt biztosít a jelenlegi kondíciókhoz képest. A PannErgy megfontolja a változó kamatláb későbbi elcserélését fix kamatlábra. Az új hitel futamideje 7 év, 10 éves amortizációs törlesztési profilt követve. Az új finanszírozás egyéb kondíciói is versenyképesek a jelenlegi hitelhez képest.

A refinanszírozási folyamat a tranzakciós- és kapcsolódó jogi dokumentációk kidolgozásával folytatódik. A refinanszírozási tranzakció zárásáról a PannErgy haladéktalanul további nyilvános tájékoztatást fog adni.

↓